Dezinteres total. În ultimii cinci ani, Primăria București nu a realizat nicio evaluare a managerilor de spitale

În ultimii cinci ani, Primăria Municipiului București nu a evaluat niciun manager de spital, în baza criteriilor de performanță, deși este obligată prin lege să evalueze anual activitatea tuturor celor 19 manageri de spitale aflate în subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

În schimb, Ministerul Sănătății susține că a întreprins acest proces anual de evaluare, până la venirea pandemiei, pentru spitalele pe care le are în subordine în București, dar a demis un singur manager de spital din cauza lipsei de performanțe din totalul de 18 manageri evaluați.

Potrivit legislației în vigoare, dacă managerii de spitale nu ating criteriile de performanță, aceștia pot fi demiși înaintea terminării mandatului.

Una dintre problemele cronice ale sistemului de sănătate este lipsa unei evaluări obiective a managerilor de spitale din România. Evaluarea este importantă întrucât aceștia decid cum sunt administrați banii alocați funcționării spitalelor.  

Am încercat să aflu câți manageri au fost evaluați de către Primăria Municipiului București și de către Ministerul Sănătății privind criteriilor de performanță, prevăzute în legislația românească (OMS nr. 112/2007 ), „în baza căruia contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările şi completările ulterioare”.

Conform prevederilor art. 176 alin. (4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ,,Evaluarea este efectuată pe baza criteriilor de performanţă generale prevăzute prin ordin al ministrului sănătăţii, precum şi pe baza criteriilor specifice şi a ponderilor prevăzute şi aprobate prin act administrativ al conducătorilor ministerelor sau instituţiilor cu reţea sanitară proprie, al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean sau prin hotărârea senatului universităţii de medicină şi farmacie, după caz.”

În urma răspunsurilor venite din partea acestor instituții, concluzia este dezamăgitoare. Primăria București și Ministerul Sănătății nu evaluează în mod profesionist performanța managerilor de spitale din București.

În perioada 2017-2021, Primăria Municipiului București, prin ASSMB – Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, nu a realizat evaluări ale managerilor de spitale.

Pentru anii 2019 si 2020 situatia este urmatoarea: Având în vedere contextul epidemiologic creat de pandemia de COVID-19, termenele pentru evaluarea managerilor de spitale pentru anii 2019 ( evaluarea trebuia făcută în 2020) și 2020 ( evaluarea în 2021) au fost decalate în baza mai multor ordine emise de Ministerul Sănătății ( Ordin MS 562/2020, Ordin MS 1097/2020, Ordin MS 1667/2020, Ordin MS 2181/2020, Ordin 532/2021) urmând ca acestea să fie realizate la o dată ulterioară, conform prevederilor legale.

Pentru anii 2017 și 2018, vechea administrație a Capitalei nu a evaluat managerii celor 19 spitale pe care le administrează”, a transmis Primăria Municipiului București la solicitarea acestui site.

La rândul său, Ministerul Sănătății susține că a realizat evaluarea anuală pentru managerii de spitale pentru anii 2016, 2017, 2018 inclusiv.


În urma evaluărilor anuale mai sus menţionate, în anul 2019 a fost revocat un manager al unei unităţi din București, aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, în urma evaluării activităţii manageriale aferente anului 2018. În cadrul evaluărilor menţionate la punctul 1, au fost evaluaţi 18 manageri de spitale din Bucureşti.

Pentru anul 2019, termenul de realizare a evaluărilor anuale a fost prelungit cu o perioadă de 30 de zile de la data încetării stării de alertă, iar pentru anul 2020, având în vedere contextul epidemiologic actual, evaluarea anuală se va realiza până la data de 30.06.2021, conform OMS nr. 112/2007”, explică Ministerul Sănătății la solicitarea acestui site.

Contactat telefonic să comenteze această situație, fostul ministrul al Sănătății Vlad Voiculescu susține că niște evaluări reale făcute în baza unor criterii obiective ar însemna „un adevărat cutremur în sistem”.

Evaluarea managerilor de spital, la fel ca mai toate evaluările șefilor din sănătate s-a făcut doar de formă. Greu găsești manager de spital, director de DSP sau de casă județeană de asigurări care să nu fie legat de filiala de partid a PSD sau PNL. Evaluări reale făcute de la centru pe baza unor criterii obiective ar însemna un adevărat cutremur în sistem. În cazul în care cuvântul vi se pare prea dur, uitați-vă ce s-a întâmplat odată cu evaluările pe bune la DSP-uri începute de dr. Andreea Moldovan în aprilie și demararea examenelor de la casele de asigurări. Uitați-vă la atacurile politice la adresa mea de atunci, la atacurile presei mafiotizate și da, uitați-vă și la rezultate acolo unde evaluările / concursurile au mers mai departe: 5 candidați cu notă de trecere din toată țara la casele de asigurări de sănătate”, a declarat Vlad Voiculescu.

Have your say